Dakreiniging

Hoge druk reiniging is het reinigen van vervuilde objecten met behulp van water onder hoge druk met eventuele toevoegingen. Elke situatie vereist een andere aanpak. Door onze jarenlange ervaring kunnen wij elke situatie beoordelen en een plan van aanpak formuleren en dat tegen vaste tarieven of een vaste aanneemsom.

Zie hierboven een greep uit ons aangenomen werk uitgevoerd door onze bekwaamde werklieden.